Image Credit:New Apple Pencil With Vision Pro Support in Testing Ahead of visionOS 2

Apple Pencil wa ima wa iPads to dake de soutai shiteimasu ga, atarashii aitemu no mirai de ha Apple no Vision Pro headset to mo soutai suru you desu.
Kono project ni tsuite wa toku ni shiraberu hito kara, visionOS wo shiyou suru atarashii Apple Pencil ga naizou tesuto sareteimasu. Kore ga kansei surut o Vision Pro no drawing app, Freeform ya Pixelmator no you ni, sorerawo shiyou suru koto ga dekimasu.
Kono project ni tsuite konkretana joutai wa shiranai ga, kanousei wa arimasu. Tsuini, teburu nado no yuka ni Apple Pencil de egakinagara, sore wo open visionOS no app ni utsushitaku ga dekiru you ni naru koto desu. Kore wa hito no mawarino kankaku wo onimotsu shita kyodaino kyanbasuni naru deshou, ataru sesuwa tairuto to tomoni.
Atarashii Apple Pencil ga 4gatsu ni shiken suru you de ha arimasu ga, sorega visionOS wo shiyou suru ka wa mada kakunin dekiteimasen.
Apple Pencil no Vision Pro to no soutai wa sohutouea no koushin mo hitsuyou desu ga, dou iu versions ga soushite soudou surudarou ka wa wakarimasen. VisionOS 1.2 no saisho no beta wa, kono shuukan ni mo, kaicho sareteimasu. Soshite, Apple wa tsugino kaihatsu katsudou de aru WWDC de visionOS 2 wo happyou suru tsumoridesu.
Apple no seiko suru kyougi suru subete no seihin no you ni, Apple Pencil to visionOS wo shiyou suru yo desu.


Pexelsによる写真提供

Apple Pencilは現在、iPadとしか互換性がありませんが、将来のバージョンでは、AppleのVision Proヘッドセットとも互換性をもつかもしれません。
情報筋によると、Appleは新しいApple PencilをvistionOSに対応させる内部テストを行っています。これにより、Apple PencilをVision Pro上の描画アプリ(FreeformやPixelmatorなど)で使用できるようになります。
このプロジェクトについて具体的な詳細は不明ですが、Apple Pencilを使用して机や他の平らな表面に書き込め、描かれたものがオープンなvisionOSアプリに表示される可能性があります。これにより、周囲が巨大なキャンバスになり、圧力や傾きの感知も可能となります。
新しいApple Pencilは、4月に新しいiPad ProとiPad Airモデルとともに発売されるとのうわさがありますが、それがvisionOSをサポートするかどうかは確認されていません。
Apple PencilをVision Proと互換性をもたせるためには、ソフトウェアの更新が必要ですが、サポートが追加される可能性のあるバージョンは不明です。visionOS 1.2の最初のベータ版は今週早くも開発者に提供される見込みであり、Appleは年次開発者カンファレンスであるWWDCでvisionOS 2を発表する予定です。
Appleが開発する製品には、Apple PencilがvistionOSをサポートしたバージョンをリリースするという保証はありません。

引用元記事はこちら
New Apple Pencil With Vision Pro Support in Testing Ahead of visionOS 2