Image Credit:iOS 18 Rumored to Feature ‘More Customizable’ Home Screen

iOS 18 wa, Bloomberg no Mark Gurman ni yoru toori, Home Screen ga saikouka suru “sai-ka-tan dekiru” rimenatode aru. Gurman wa kono joutaitoiu o koushin shita risenshiitano Power On ni oite, tokuni kikai settei wo teikyou shite inai.
Apple wa 6 gatsu no WWDC ni oite, iOS 18 wo happyou suru. Kono software koushin ni kan suru huragu ni wa, Siri ya apurikeshon no saigen AI kinou, Messages apuri ni RCS shien ni yoru android deibaisuto to no shingou me-ji no kaihatsu, dezain no henka nado ga tsuidei.
iOS 18 de wa, Gurman wa, “ChatGPT mitaina sazou seigyoho yori, mainichi no seikatsu wo kanri suru AI tools ni chokusetsu” to souzouryoku. Gurman wa, Apple no ikanimo, iOS 18 wa, iPhone no shiyou shi no sotodai saabisu koushin to iu fadameno hitokoto wo kasseika shite iru to sarete iru.
Koushin ni kansuru saibi, iOS 18 no roundup ya rasuto rumour recap wo gozanshite minasai.


Pexelsによる写真提供

iOS 18は、Appleが6月の年次開発者カンファレンスWWDCで発表する予定です。 マーク・ガーマン氏によると、新しいホーム画面が”よりカスタマイズ可能”になるとのことです。 その他の噂されている特徴や変更点には、Siriと複数のアプリに対する新しい生成AI機能、iPhonとAndroidデバイス間のメッセージングの改善のためのMessagesアプリにおけるRCSサポート、デザインの変更などが含まれます。 iOS 18では、”ChatGPTのような生成AI機能”よりも、新しい”日常生活を管理するAIツール”に焦点を当てるとガーマン氏は考えています。 さらに、少なくとも一部のApple社員は、iOS 18がiPhoneの歴史上最大のソフトウェアアップデートになると確信しているようです。更新内容に関する詳細情報は、iOS 18のまとめ記事や最新の噂のまとめをご覧ください。

引用元記事はこちら
iOS 18 Rumored to Feature ‘More Customizable’ Home Screen